Ņemot vērā to, ka apdrošināšanas brokeris ir pakalpojumu sniedzējs un konsultatnts, un to, ka apdrošināšanas brokera pakalpojumu izmaksas ir salīdzinoši nelielas pret kopīgo apdrošināšanas prēmiju, tad galvenais uzsvars ir liekams uz apdrošināšanas brokeru pakalpojumu profesionalitāti un kvalitāti.

Lai izvērtētu šo profesionalitāti un kvalitāti ir jāvērtē šādi brokeru darbības kritēriji:

1. Pieredze un darbības vēsture.
2. Pieredze apdrošinot līdzīga rakstura uzņēmumus vai produktus.
3. Piedāvātie apdrošināšanas brokera līguma varianti un servisa nosacījumi.
4. Individualizēta servisa iespējas.
5. Neatkarība (nav īpašas saistības ar kādu vienu apdrošināšanas sabiedrību vai finanšu iestādi).
6. Papildus palīdzība klientu darbiniekiem gan iestājoties apdrošināšanas gadījumiem, gan arī privāti apdrošinoties.
7. Rekomendācijas no iepriekšējiem klientiem, kas apdrošinājuma ņēmējam ir zināmas (ja ir).
8. Ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti.
9. Iekšējās uzvedības normas un kārtība (piemēram, ētikas kods).

Īsumā tie ir arī ļoti labi iemesli, lai no visām apdrošināšanas brokeru sabiedrībām izvēlētos SIA A TurboC 4U, jo cita starpā:

1. Tā ir viena no vecākajām brokeru sabiedrībām Latvijā ar lielu pieredzi gan kompānijai, gan personālam.
2. Apdrošināšanas brokeru licence 00006; apdrošināšanas brokeru sertifikāti 000002,000003 un citi.
3. Brokeri stingri seko savam A TurboC 4U apdrošināšanas brokeru ētikas kodeksam.
4. Stingra neatkarība, kas garantē objektīvu, vispusīgu apdrošināšanas piedāvājumu klāstu.
5. Vienīgie Latvijas apdrošināšanas brokeri, kas vecāki par 5 gadiem, un kas nav iesaistīti tiesu procesos un pret kuriem nav bijušas ne uzraudzības iestāžu, ne klientu pretenzijas.
6. Nemainīgi augsts servisa un kvalitātes līmenis.
7. Iespēja saņemt labu apkalpošanu gan individuāla, gan industriāla līmeņa risku apdrošināšanā.