Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana

Sabiebrība Komisijas %
Ergo Insurance SE Latvijas filiāle 10
If P&C Insurance AS Latvijas filiāle 8
Seesam Insurance AS Latvijas filiāle 9
AAS Gjensidige Baltic 10
AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams 10
AAS Baltikums 6
BTA Insurance Company SE 10
Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Latvijas filiāle 10
PZU Lietuva, UAB DK Latvijas filiāle 10