Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumu