Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumu, klientiem sniedzamā informācija:

SIA A TurboC 4U, reģ. Nr. 40003302557, juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 33, Rīga, LV-1026; tel. Nr. +371 67385568, e-pasts info@aa.lv,  ir apdrošināšanas starpnieks- apdrošināšanas brokers. SIA A TurboC 4U sniedz rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem.

Veids kā pārliecināties par starpnieka reģistrāciju: Komercreģistrs- pieprasot informāciju no Komercreģistra; Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrs- pieprasot informāciju no Latvijas Bankas, K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, tālr.nr. 67022300, info@bank.lv; https://www.bank.lv/

Apdrošināšanas starpnieka atlīdzības veids par piedāvāto apdrošināšanas līgumu: ja nav norādīts citādi,  tad tas ir apdrošināšanas brokeru komisijas atlīdzība, kuru izmaksā apdrošināšanas sabiedrība un kura ir iekļauta apdrošināšanas prēmijā. Informācija par katru apdrošināšanas veidu un apdrošināšanas sabiedrību ir pieejama A TurboC 4U mājas lapā www.aa.lv

Ja nav norādīts savādāk, tad SIA A TurboC 4U ir sagatavojis apdrošināšanas piedāvājumu (vai arī devis padomu) pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi. SIA A TurboC 4U nodarbojas ar apdrošināšanas izplatīšanu klienta interesēs.

Sūdzību un Ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku izplatīšanas likuma 46. un 47. pantu, ir pieejama SIA A TurboC 4U mājas lapā www.aa.lv.

SIA A TurboC 4U nav nekādas līdzdalības apdrošināšanas sabiedrībās, kas aptver balsstiesīgo kapitālu. SIA A TurboC 4U nav apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā (kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā un kura apdrošināšanas pakalpojumus apdrošināšanas starpnieks izplata) tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

Nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav apdrošināšanas starpniekā tieši vai netieši iegūta līdzdalība SIA A TurboC 4U, kas aptver 10 un vairāk procentu no apdrošināšanas starpnieka balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla

Visu Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības izplatīšanas likuma 34., 35., 36. un 43. pantā minēto informāciju apdrošināšanas ņēmējam ir tiesības saņemt bezmaksas arī papīra formā.