ATALGOJUMA POLITIKAS NOSTĀDŅU PĀRREDZAMĪBA SAISTĪBĀ AR ILGTSPĒJAS RISKU INTEGRĒŠANU

Darbinieka ieguldījums un rīcība ilgtspējā un ilgtspējas risku integrēšanā ir viens no kritērijiem darba un darba kvalitātes vērtējumā.