SIA “A TurboC 4U”, (turpmāk- Sabiedrība) Ilgtspējas risku integrēšanas politika izveidota atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 27.novembra Regulai (ES) 2019/2088.

Sabiedrības mērķis ir uzņēmuma ilgtspējas un finanšu stabilitātes nodrošināšana, vērtējot un pārvaldot ilgtspējas riskus, kas var ietekmēt uzņēmuma attīstību un ilgtspēju.  Sabiedrībai ir svarīgi uzlabot uzņēmuma reputāciju, veicināt ilgtspējīgu attīstību, kā arī atbildīgi pārvaldīt savu ilgtspējas potenciālu un radīt pozitīvas sekas uzņēmumam, investoriem un sabiedrībai, un aizsargāt apdrošinājuma ņēmēju intereses.

1.         Izveidot un uzturēt efektīvas un ilgtspējīgas pārvaldības sistēmas, lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtspēju un attīstību.

2.         Novērtēt un samazināt uzņēmuma ietekmi uz vidi, un veikt pasākumus, lai samazinātu CO2 izmešu līmeni un uzlabotu videi draudzīgu darbību. Piemēram, ieviešot energoefektīvus iekārtu modeļus un tehnoloģijas, kas patērē mazāk enerģijas. Izvirzīt mērķi tuvākā nākotnē izmantot Zaļo tehnoloģiju, piemēram, saules vai vēja enerģiju, lai samazinātu savu atkarību no fosilā kurināmā un CO2 emisijas.

3.         Veikt sabiedriski atbildīgas darbības, kas ietekmē sabiedrību un vidi pozitīvā veidā.

Uzdevums: atbalstīt un veicināt zaļo dzīvesveidu. Atbalstīt koku stādīšanu, piedalīties vides projektos, atkritumu šķirošana, plastmasas pudeļu izmantošanas pārtraukšana, energoefektivitāte u.c.

4.         Regulāri tiek veikts risku būtiskuma izvērtējums un atbilstoši tam pilnveido Sabiedrības procedūras.

5.         Veidot ilgtspējīgu peļņas modeli, kas nodrošina uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspēju.

6.         Darbinieku labklājības uzlabošana: Nodrošināt darbinieku labklājību un tā attīstību, kā arī veicināt darbinieku lojalitāti un uzticību uzņēmumam.

Ieguldījums: uzņēmums ir parūpējies, lai darba veikšanas režīms būtu pietiekami daudzveidīgs, lai darbinieki varētu strādāt no visiem reģioniem. Mums ir svarīgi nodrošināt darbinieku labsajūtu darbā un tādēļ turpināsim uzturēt un vēl vairāk ievērot drošības aspektu un ergonomikas principus, attīstīt drošu un ergonomisku darba vidi.

7.         Veidot ilgtspējīgus ieguldījumus, kuru mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgas attīstības un finanšu stabilitātes uzturēšanu.

8.         Izvērtēt sadarbību ar iestādēm un organizācijām, kuras neīsteno labu pārvaldību un uz ilgtspēju orientētu darbību.