SIA “A TURBOC 4U” POLITIKAS NOSTĀDNES ATTIECĪBĀ UZ ILGTSPĒJAS RISKU INTEGRĒŠANU IEGULDĪJUMU UN APDROŠINĀŠANAS KONSULTĀCIJĀS                                                          

SIA “A TurboC 4U” ilgtspējas politikas nostādnes no korupcijas un labas pārvaldības  risku viedokļa neiesaka izdarīt tiešus vai netiešus ieguldījumus tādos Latvijas vērtspapīros, kuru uzraudzību veic Latvijas Republikas Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisija. Šo politiku nosaka pamatotas aizdomas par FKTK vadošo amatpersonu atrašanos interešu konfliktā, nopietniem ētikas normu pārkāpumiem, iespējamu  korupciju un tirgošanos ar ietekmi un dokumentētiem FKTK augstākās vadības centieniem aizslepenot informāciju par šīm vērtspapīru tirgus uzraudzības problēmām. 

Pārējos uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas jautājumos A TurboC 4U politikas nostādnes ir sniegt apdrošināšanas brokeru konsultācijas un rekomendācijas attiecībā uz apdrošinātāju uzkrājošās apdrošināšanas nosacījumiem, tai skaitā informācijas atklāšanu par ilgtspējas jautājumiem, bet nesniegt konsultācijas, rekomendācijas vai viedokli par atsevišķu konkrētu uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas investīciju objektu vai portfeļu rādītājiem, atdevi, risku vai ilgtspējas jautājumiem.

INFORMĀCIJA PAR SVARĪGĀKO NEGATĪVO IETEKMI UZ ILGTSPĒJAS FAKTORIEM ŅEMŠANU VĒRĀ KONSULTĀCIJĀS

SIA “A TurboC 4U” pienācīgi ņemot vērā savu izmēru, savu darbību veidu un apmēru un finanšu produktu veidus, par kuriem tie konsultē, uzkrājošās apdrošināšanas ieguldījumu konsultācijās vai apdrošināšanas konsultācijās ņem vērā svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.