Veselības apdrošināšana ir personu apdrošināšana pret izdevumiem, kas rodas, saņemot ārstnieciskos un medicīniskos pakalpojumus saslimšanas gadījumā vai veselības profilaksei.

Uzņēmums iegūst

Uzņēmēja ziņā ir rūpēties par sava uzņēmuma darbību, attīstību un izaugsmi – noslēdzot savu darbinieku veselības apdrošināšanas līgumu, netieši tiek palielinātas darbinieku algas un sniegts papildus stimuls produktīvam darbam. Pārsvarā gadījumu veselību saviem darbiniekiem apdrošina darba devējs, par to saņemot nodokļu atvieglojumus attiecināmo izmaksu formā. Lielākā daļa apdrošināšanas programmu tiek piedāvātas darba devējam gadījumos, ja tiek apdrošinātas 10 – 20 personas.

 Darbinieki iegūst

Veselības apdrošināšana nav greznība, bet dzīves nepieciešamība – darbspējas un dzīves kvalitātes garantija.

  • pacienta iemaksu ambulatorās un stacionārās iestādēs
  • maksas ārstniecības pakalpojumus ambulatorās un stacionārās iestādēs
  • medikamentu iegādi
  • zobārstniecības un zobu protezēšanas pakalpojumus
  • optikas iegādi
  • rehabilitācijas izdevumus
  • sporta nodarbības

 Veselības apdrošināšanas programmu var elastīgi piemērot uzņēmuma darbinieku vajadzībām.