Nelaimes gadījums – neparasts, neparedzēts, specifisks notikums, kas noris noteiktā laika sprīdī un noteiktā vietā un izraisa kaitējumu veselībai, kas apdrošināta kā orgānu un audu bojājumu gadījums vai pēkšņas nāves gadījums, kas iestājusies ārējas, vardarbīgas, pēkšņas un no upura puses nekontrolējamas darbības rezultātā (sprādziens, elektrostrāvas iedarbība, zibens spēriens, ļaundaru vai dzīvnieku uzbrukums, priekšmetu uzkrišana apdrošinātajai personai, paša apdrošinātā kritiens, svešķermeņa nonākšana elpošanas ceļos utt.).