Mežu apdrošināšana ir iespēja apdrošināt mežaudzes.

Mežu apdrošināšana ir garantija pret šādiem zaudējumiem:

  • ugunsgrēks;
  • zibens spēriens;
  • eksplozija;
  • lidaparāta vai no tā krītoša priekšmeta nokrišana.