Kravu apdrošināšana ir iespēja apdrošināt kravu vai svarīgu sūtījumu pret zaudējumiem, kas tai varētu tikt nodarīti pārvadāšanas, uzglabāšanas vai pārkraušanas laikā. Iespējams apdrošināt kravas, kas tiek pārvadātas ar jebkuru transporta veidu – jūras, gaisa, auto vai dzelzceļa. Ja apdrošināšanas laikā krava vai tās daļa zaudē savu vērtību vai aiziet bojā, apdrošinātājs atlīdzina reālo zaudējumu. Kravas var tikt apdrošinātas pret:
  • uguns, sprādziens;
  • transportlīdzekļa avārija;
  • visdažādākie negadījumi, kas radušies, pārvadājot kravu pa ūdensceļiem;
  • dabas stihija (zemestrīce, vulkāniskie izvirdumi, zibens spēriens);
  • zādzība vai tās mēģinājums, laupīšana, vandalisms, sprādziena izraisīšana;
  • kravas sabojāšana neuzmanīgas rīcības dēļ u. c.