Klientu informācija par Procedūru, kādā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieks SIA A TurboC 4U izskata klientu sūdzības

 1. Sūdzību izskatīšana ir bez maksas;
 2. Sūdzībai, lai to izskatītu ir jābūt rakstiskai;
 3. Mutiski ir iespējams iesniegt sūdzību, lai to apspriestu un saņemtu mutisku viedokli. Mutiskas sūdzības netiek reģistrētas;
 4. Sūdzībā norādāmā informācija:
  1. Iesniedzējs: vārds uzvārds, personas kods, adrese, kā arī cita kontakta informācija, ja iesniedzējs tādu vēlas izmantot;
  2. Sūdzības būtība;
  3. Dokumentu un materiāli kopijas, ja sūdzības iesniedzējs uz tādām atsaucas;
  4. Sūdzība ir jāparaksta;
 5. Sūdzības iesniedzējam ir jāidentificē sevi, ja sūdzības iesniedzējs vēlas saņemt kādu informāciju par  saviem apdrošināšanas līgumiem vai citu konfidenciālu vai aizsargājamu informāciju, kas attiecas uz sūdzības iesniedzēju;
 6. Sūdzību var iesniegt:
  1. uz vietas rakstiski SIA A TurboC 4U birojā vai filiālēs;
  2. pa pastu uz SIA A TurboC 4U juridisko adresi: Čiekurkalna 1. Līnija 33, Rīga, LV 1026;
  3. elektroniski parakstītu pa e-pastu:  info@aa.lv;
 7. Termiņi: Sūdzības izskatīšanas gaitā ne ilgāk kā nedēļas laikā klients ir jāinformē par orientējošo sūdzības izmeklēšanas un izskatīšanas laiku. Sūdzība izskatāma 30 dienu laikā, pēc visu faktu noskaidrošanas;
 8. Sūdzības izskatīšanas gaitu organize atbildīgā persona –  SIA A TurboC 4U valdes loceklis,  sūdzības izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek pēc faktu pārbaudes;
 9.  Atbilde. Uz rakstisku sūdzību atkarībā no klienta vēlmes var tikt sniegta gan rakstiska, gan tikai mutiska atbilde;
 10. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka uzraudzības iestāde ir  Finanšu un kapitāla tirgus komisija;
 11. Citas sūdzību izskatīšanas iespējas ir sūdzību izskatīšana mutveidā vai sarunu ceļā;
 12. SIA A TurboC 4U  savas kompetences un tiesisko iespēju robežās ir pienākums pārbaudīt ar sūdzību saistītos pierādījumus un informāciju;
 13. Valoda: Sūdzības tiek pieņemtas valsts valodā (latviešu valodā). Atbildi uz saņemto sūdzību sniedz latviešu valodā. Atsevišķos gadījumos SIA A TurboC 4U var izvēlēties pieņemt sūdzību arī citā valodā, par to iepriekš vienojoties ar sūdzības iesniedzēju.