KASKO apdrošināšana ir brīvprātīga sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana, kas sedz radušos zaudējumus transportlīdzekļa bojājuma, laupīšanas vai zādzības gadījumā. KASKO apdrošināšanas objekts ir jebkurš transportlīdzekļu reģistrā reģistrēts sauszemes transportlīdzeklis – vieglās un kravas automašīnas, autobusi, mikroautobusi, traktortehnika, motocikli un visu veidu piekabes. KASKO apdrošināšana sedz neparedzētus zaudējumus transportlīdzeklim, neatkarīgi no jautājuma, kurš ir vainīgs. Transporta līdzekli var apdrošināt pret diviem galvenajiem riskiem:
  • Bojājumu risks, kas ietver ceļu satiksmes negadījumu, sadursmi ar šķērsli, sadursmi ar citu automašīnu, ugunsgrēku, eksploziju, dabas stihiju, krītošu priekšmetu iedarbību, apgāšanos un krišanu no tilta, bojājumus, kurus radījusi nezināma persona
  • Zādzības risks, kas ietver transportlīdzekļa zādzību un pēc tam radītos bojājumus, iebūvētu priekšmetu zādzību un tādējādi radītos bojājumus, nolaupīšanu
Ja transporta līdzekļa īpašnieks vēlas, var papildus apdrošināt:
  • Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana, kas paredz kompensāciju par ceļu satiksmes negadījuma rezultātā iegūtām traumām.
  •  Jaunvērtības apdrošināšana, kas sedz zaudējumus bojāejas vai zādzības gadījumā transportlīdzekļa iegādes vērtībā, neņemot vērā faktisko nolietojumu. Jaunvērtību iespējams apdrošināt tikai pilnīgi jaunām automašīnām, kas nav vecākas par gadu.
  • Lietošanas pārtraukšana, kas sedz izdevumus par citas mašīnas nomu laikā, kamēr notiek bojājumu novēršana apdrošinātajam transportlīdzeklim.