Šis apdrošināšanas veids dod iespēju apdrošināt Jums piederošo nekustamo īpašumu:
  • dzīvokļa;
  • privātmājas;
  • biroja ēkas;
  • ražotnes;
gan arī kustamā īpašuma apdrošināšana:
  • mēbeles;
  • sadzīves tehnika;
  • cita kustamā manta.
Tāpat iespējams apdrošināt arī telpu iekšējo apdari. Īpašuma apdrošināšanas polise palīdzēs segt zaudējumus, ko radījis ugunsgrēks vai eksplozija, šķidruma noplūde, ko izraisījusi kanalizācijas, apkures vai ūdensapgādes sistēmas avārija. Vētra, viesuļvētra, krusa, vētras dēļ uzkrituši koki vai citi priekšmeti, vētras izraisīti plūdi, pali, ūdens, kas iekļuvis ēkā, vandālisms (tīša objekta iznīcināšana vai bojāšana), zādzība, nelikumīgi iekļūstot apdrošinātajā objektā.