• Vispārējā civiltiesiskā
Vispārīgās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana Sedz zaudējumus, ko apdrošinājuma ņēmējs ir netīši nodarījis trešajai personai. Šie zaudējumi var būt trešās personas īpašumam (mantai), kā arī veselībai vai pat dzīvībai. Savu civiltiesisko atbildību var apdrošināt gan fiziskas, gan arī juridiskas personas. Fiziskas personas visbiežāk savu civiltiesisko atbildību apdrošina komplektā ar īpašuma apdrošināšanas polisi, piemēram, ja dzīvoklī plīst caurule un nopludina apakšējos kaimiņus CTA segs zaudējumus apakšējo stāvu iemītniekiem, kuri būs radušies caurules plīsuma rezultātā. Juridiskas personas arī var apdrošināt savu civiltiesisko atbildību komplektā ar īpašuma apdrošināšanas polisi, kā arī atsevišķi, piemēram, nomnieka civiltiesiskā apdrošināšana sedz zaudējumus, kas tiek izdarīti nomātajām telpām (nomātāja īpašumam).
  • Profesionālā civiltiesiskā
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana  Sedz zaudējumus trešajai personai (tie var būt īpašums/manta vai veselībai un dzīvībai), kas radušies profesionālās darbības (vai bezdarbības), kļūdu, nolaidības vai neuzmanības rezultātā. Var izveidot polisi, kas darbojas gadu un attiecas uz visiem projektiem, kas tiek veikti šajā laika posmā, var izvēlēties apdrošināt savu profesionālo darbību atsevišķā projektā uz noteiktu laika posmu.