Ceļojumu apdrošināšana – sedz ārzemju ceļojuma laikā radušos zaudējumus, kas saistīti ar medicīniskās palīdzības sniegšanu, nelaimes gadījumiem, bagāžas aizkavēšanos, bojāšanu vai nozaudēšanu.

 Polise var ietvert šādus pakalpojumus:

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība
 • Neatliekamā stomatoloģiskā palīdzība;
 • Medicīniskā transportēšana;
 • Bez uzraudzības atstātu bērnu evakuācija;
 • Radinieka vizītes apmaksa ārkārtas situācijā;
 • Juridiskā un administratīvā palīdzība;
 • Neparedzēta atgriešanās dzimtenē pirms termiņa;
 • Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem;
 • Bagāžas apdrošināšana;
 • Izdevumu apdrošināšana, kas saistīti ar apmaksāta brauciena neveikšanu;
 • Tūrista civiltiesiskā apdrošināšana ārzemēs.
Standarta polise obligāti paredz medicīniskās apdrošināšanas izdevumu segšanu. Papildu tajā var ietver vai nu visas vai daļu no iepriekš uzskaitītajām programmām.