Celtniecības risku apdrošināšana Šāda veida apdrošināšana ir pamat apdrošināšana veicot celtniecības montāžas darbus. Aizsardzība ir spēkā visa objekta celtniecības laikā – no nulles cikla līdz nodošanai. Šajā gadījumā apdrošināšanas kompānijas atbildība klienta-pasūtītāja vai izpildītāja priekšā aug proporcionāli celtās ēkas vērtības celšanās. Tās iznīcināšanas vai bojājumu gadījumā, atlīdzināšana tiek izmaksāta tās atjaunošanas vērtībā.  Atbildības apdrošināšana Atbildības apdrošināšana trešo personu priekšā palīdz izvairīties no kompensāciju izmaksas cietušajiem. Šāda veida apdrošināšana attiecas uz kaitējumu nodarīšanu trešo personu dzīvei vai veselībai, kas notika negadījumu uz celtniecības platības vai tās tuvumā, kurus izraisīja celtnieku netiešā rīcība darbu procesu laikā, dēļ. Atbildības apdrošināšana arī attiecas uz sveša īpašuma bojāšanu vai iznīcināšanu celtniecības organizācijas vainas dēļ.  Celtniecības tehnikas apdrošināšana Tehnikas apdrošināšana ir viens no izplatītākajiem celtniecības risku apdrošināšanas veidiem. Te tiek pieskaitītas mašīnas un mehānismi, ka arī transporta līdzekļi, kurus izmanto celtniecības platībā un kas netiek ekspluatētas sabiedriskos ceļos. To bojājumi kāda gadījuma rezultātā, piemēram, betona plāksnes uzkrišana, var izraisīt lielus zaudējumus un celtniecības darbu apstāšanos uz nenoteiktu laiku. Apdrošināšana palīdz nodrošināties no šādiem gadījumiem. Tehnika tiek apdrošināta no bojājumiem, iznīcināšanas un nozaudējuma.