Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2011 gada 31 martā sniedza  informatīva rakstura skaidrojumu, ka Eiropas Padomes 05.04.1993. Direktīvas par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos preambulas 19. punkts un 7. pants paredz, ka līgumi jāsagatavo vienkāršā, skaidri saprotamā valodā un patērētājiem būtu jādod iespēja faktiski izskatīt visus noteikumus un, ja rodas šaubas, priekšroka būtu dodama interpretācijai, kas ir vislabvēlīgākā patērētājam. Līguma noteikumi ir pārskatāmi, ja tie fiziski pieejami patērētājam, izteikti skaidrā un saprotamā valodā, uzdrukāti pietiekami lieliem un salasāmiem burtiem, izkārtoti pēc svarīguma un atbilstoši pienākumiem, ko tie rada.

Savukārt Latvijas Republikas Veselības ministrija ir paudusi viedokli, ka, lai patērētāji varētu izlasīt un saprast paziņojumos sniegto informāciju, nepiepūlējot un nebojājot redzi, drukātajos paziņojumosburtu augstums (t.i., burtu vai ciparu vertikālās līnijas garums milimetros) nedrīkstētu būt mazāks par 1.5–1.75 mm, savukārt attālums starp burtu rindām un attālums starp atsevišķiem vārdiem nedrīkstētu būt mazāks par 2 mm.