Īsi par galveno iestājoties apdrošināšanas gadījumam
 
Iestājoties apdrošināšanas gadījumam jūsu izredzes saņemt apdrošināšanas atlīdzību var būt atkarīgas no pareizas rīcības piesakot apdrošināšanas gadījumu.
 
OCTA
Atcerieties: Iestājoties ceļu satiksmes negadījumam Obligāti par to ir rakstiski jāpaziņo apdrošināšanas sabiedrībai! (tai kurā jums ir OCTA, ja esat vainīgs negadījumā vai arī tai kurā ir apdrošinājies vainīgais, ja vēlaties saņemt atlīdzību CSN, kur esat cietušais). Pēc tam 5 dienu laikā apdrošinātājam ir tiesības apskatīt jūsu automašīnu, ja esat vainīgs CSN.
Tāpēc vainīgais sava auto remontu nedrīkst uzsākt pirms nav notecējis šis likumā noteiktais termiņš.
Neziņošana apdrošinātājam vai automašīnas remonta priekšlaicīga uzsākšana var novest pie regresa prasības pret Jums.

Jebkurā negadījumā svarīgākais ir:
1. Pārliecināties vai esat apdrošināts pret notikušo gadījumu. Ja esat, tad rīkojieties, lai saņemtu atlīdzību. Ja neesat, tad Jums ietaupās tālākās rūpes par atlīdzības saņemšanu. Ja jūs šaubāties vai Jums pienākas atlīdzība, tad noteikti ieteicams piezvanīt savam apdrošināšanas brokerim – tas ir mums. Tas atmaksāsies.
2. Vai ir jāsauc policija? Visbiežāk ir jāizsauc policija vai arī kāda no tā saucamajām „atbilstošajām iestādēm vai dienestiem”. Policiju var nesaukt pie OCTA, kur zināmos gadījumos pietiek ar savstarpējās paziņošanas anketas aizpildīšanu un vēl dažos citos gadījumos. Labāk šaubu gadījumā piezvanīt brokerim.
3. Kādi dienesti ir jāizsauc (no tiem vēlāk tiks pieprasīta izziņa):
a. Auto negadījums, zādzība – jāsauc policija
b. Nopludināšana – jāsauc namu pārvalde
c. Ugunsgrēks – jāsauc ugunsdzēsēji
d. Kāda no tīklu avārijām (gāze, apkure, ūdens u.tml.) – jāsauc attiecīgais avārijas dienests
4. Par negadījumu ieteicams paziņot apdrošināšanas sabiedrībai pa telefonu (skat. atlīdzību telefoni un apdrošināšanas sabiedrību linki) un tālāk sekot norādījumiem.
 
Atlīdzības pieteikšana
Lai pieteiktu atlīdzību ir:
1.) Jāaizpilda pieteikuma anketa. Dažkārt ar apdrošināšanas sabiedrību var vienoties to izdarīt pa faksu vai e-pastu.
2.) Jāatrāda apdrošinātājam cietušais objekts. Ar viegli cietušu automašīnu ir jābrauc uz apdrošināšanas sabiedrību. Pārējos gadījumos apdrošinātājs pats ierodas objektu apskatīt.
3.) Objektu nedrīkst remontēt pirms apdrošinātājs to nav apskatījis.
4.) Ja rodas šaubas vai apdrošinātājs aprēķinās pienācīgu atlīdzības lielumu, tad objekta stāvoklis ir pienācīgi jādokumentē, lai pēc tam vajadzības gadījumā varētu pieaicināt neatkarīgu ekspertu.

Atlīdzības saņemšana

1.) Jāvienojas ar apdrošināšanas sabiedrību par atlīdzības saņemšanas veidu – naudas izmaksas vai remonta veidā. (Apdrošinātāji parasti dod priekšroku remonta apmaksāšanai).
2.) Jāvienojas par to kur un kas veiks remontu, jāvienojas par tāmes saskaņošanas kārtību.
3.) Jāsaskaņo tāmes (vai atlīdzības lielums).
4.) Jāsaņem nauda vai jāsāk remonts.
Ja rodas grūtības jebkurā no atlīdzības saņemšanas posmiem, tad ieteicams zvanīt savam brokerim.