1. Sūdzību izskatīšana ir bez maksas;
 2. Sūdzībai, lai to izskatītu ir jābūt rakstiskai.
 3. Mutiski ir iespējams iesniegt sūdzību, lai to apspriestu un saņemtu mutisku viedokli. Mutiskas sūdzības netiek reģistrētas.
 4. Sūdzībā norādāmā informācija:
  1. Iesniedzējs: vārds uzvārds, personas kods, adrese, kā arī cita kontakta informācija, ja iesniedzējs tādu vēlas izmantot
  2. Sūdzības būtība
  3. Dokumentu un materiāli kopijas, ja sūdzības iesniedzējs uz tādām atsaucas
  4. Sūdzība ir jāparaksta
 5. Sūdzības iesniedzējam ir jāidentificē sevi, ja sūdzības iesniedzējs vēlas saņemt kādu informāciju par saviem apdrošināšanas līgumiem vai citu konfidenciālu vai aizsargājamu informāciju, kas attiecas uz sūdzības iesniedzēju.
 6. Sūdzību var iesniegt:
  1. uz vietas rakstiski SIA A TurboC 4U birojā vai filiālēs;
  2. pa pastu uz SIA A TurboC 4U juridisko adresi: Čiekurkalna 1. Līnija 33, Rīga, LV 1026
  3. elektroniski parakstītu pa e-pastu:  info@aa.lv
 7. Termiņi: Sūdzības izskatīšanas gaitā ne ilgāk kā nedēļas laikā klients ir jāinformē par orientējošo sūdzības izmeklēšanas un izskatīšanas laiku. Sūdzība izskatāma 30 dienu laikā, pēc visu faktu noskaidrošanas.
 8. Sūdzības izskatīšanas gaitu organize atbildīgā persona – SIA A TurboC 4U valdes loceklis,  sūdzības izskatīšana un lēmuma pieņemšana notiek pēc faktu pārbaudes.
 9. Uz rakstisku sūdzību atkarībā no klienta vēlmes var tikt sniegta gan rakstiska, gan tikai mutiska atbilde.
 10. Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieka uzraudzības iestāde ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
 11. Citas sūdzību izskatīšanas iespējas ir sūdzību izskatīšana mutveidā vai sarunu ceļā.
 12. SIA A TurboC 4U savas kompetences un tiesisko iespēju robežās ir pienākums pārbaudīt ar sūdzību saistītos pierādījumus un informāciju.
 13. Valoda: Sūdzības tiek pieņemtas valsts valodā (latviešu valodā). Atbildi uz saņemto sūdzību sniedz latviešu valodā. Atsevišķos gadījumos SIA A TurboC 4U var izvēlēties pieņemt sūdzību arī citā valodā, par to iepriekš vienojoties ar sūdzības iesniedzēju.