Ar Finanšu kapitāla tirgus komisijas (FKTK) 17. jūnija lēmumu ir labākos medību laukos aizgājusi Latvijas vecākā apdrošināšanas sabiedrība AAS Balva. Balva dibināta 1992. gadā un tās sākumstruktūrā bija izmantoti PSRS laikā funkcionējušās sabiedrības Ingosstrah elementi. Otra no divām tolaik PSRS esošajām apdrošināšanas sabiedrībām – Gosstrah juridiskā mantiniece ir AAS “SEB Dzīvības apdrošināšana”, kura kopā ar nesen dibināto AAS “Citadele Life” ir „pēdējie mohikāņi” no Latvijā reģistrētajām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām. AAS Balva savā trauksmainajā dzīvē ir gājusi cauri dažādam turbulentām attīstības fāzēm. 1996. gadā tā pārņēma tolaik pirmās „neatkarīgās” apdrošināšanas sabiedrības AAS Dukāts filiāļu tīklu, tādejādi stabili kļūstot par Latvijas sabiedrību Nr. 2 pēc filiāļu tīkla apjoma. Vēlāk gan to pārspēja AAS Baltikums un, iespējams, arī BTA. Bet kā veco laiku apdrošināšanas tradīciju nesēja, AAS Balva Latvijas lauku rajonos ir bijusi nepārspēta līdz pat šim gadam. Pēc īpašnieku maiņas AAS Balva 2006. gadā apvienojās ar AAS Norden. Gan savos pirmssākumos ar zaļajām kartēm, gan arī pēdējos gados, Latvijā Balva bija pazīstama kā viens no Latvijas OCTA līderiem. Tomēr OCTA zemo cenu gados, kuri sākās 2009. un 2010. gadā, ar līdera godu nepietika, lai nodrošinātu labu peļņu, bet Balvas turbulentā vēsture un reputācija nebija tāda, lai spētu izveidot lielu un labu portfeli citos apdrošināšanas segmentos. Pēdējos gadus Balva katru gadu ir uzrādījusi zaudējumus, un tikai akcionāru ieguldījumi ļāva tai turpināt savu darbību. Savā beidzamajā darbības gadā Balva centās nomainīt akcionārus un kļuva vēl „savdabīgāka” – FKTK jau ilgu laiku nav apstiprinājusi tās jaunos akcionārus (t.i. nedeva nepieciešamo atļauju kontroles iegūšanai), bet neskatoties uz visu, AAS Balva sāka aktīvu darbību Apvienotās Karalistes (Lielbritānijas) tirgus iekarošanai, kur īpaši gribētos atzīmēt Balvas panākumus „solicitor” obligātās atbildības apdrošināšanā. Šajā segmentā Balva īsā laikā ieguva ap 15% no tirgus, domājams, ka pārņemot citu bankrotējušu apdrošinātāju portfeļus. Liekas, ka šī veiksme jaunu īpašnieku piesaistīšanā un UK tirgus iekarošanā bija Balvai liktenīga, jo tieši ar ārzemju darbību bija saistīti FKTK pirmie Balvai uzliktie ierobežojumi, kuri kulminējās ar licences apturēšanu šī gada aprīlī. Licence it kā tika apturēta uz laiku līdz 6 mēnešiem, kurus FKTK deva konstatēto trūkumu novēršanai, bet rezultātā bija vajadzīgi tikai 2 mēneši, lai FKTK varētu konstatēt, ka trūkumi ir nenovēršami un apdrošināšanas sabiedrībai izsniegtās licences ir jāanulē. Savādi, ka nekādu īpašo rezonansi masu mēdijos neguva jau pēc licences apturēšanas publiskotie AAS Balva 2013. gada pirmā ceturkšņa rezultāti, kuri uzrādīja 2,2 miljonu latu lielus zaudējumus – rekordlielus zaudējumus tādai salīdzinoši nelielai sabiedrībai kā Balva. Apdrošinājuma ņēmējus varētu interesēt – kas notiks tālāk ar jau iegādātajām polisēm? Teorētiski Balvai jāpārveidojas par neapdrošināšanas komersantu un jāturpina pildīt savas jau iesāktās apdrošināšanas saistības – tas ir maksāt atlīdzības. Ja atlīdzībām naudas nepietiks, un notiks Balvas maksātnespēja un bankrots, tad fiziskās personas daļēji aizsargās apdrošināto interešu aizsardzības fonds, kurš izmaksās 50% no pienākošās atlīdzības, savukārt juridiskās personas savu naudu būs pazaudējušas. Par OCTA polisēm šādā gadījumā atlīdzības maksās LTAB (Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs), jo LTAB ir OCTA garantijas fonda administrators. AAS Balva gadījumā varam labi redzēt neformālās informācijas lielo nozīmi apdrošinātāju izvēlē un riska izvērtēšanā. Laicīgi izvērtējot informāciju, neviens no PABA asociācijas brokeriem nav savu klientu brīvprātīgos riskus izvietojis AAS Balva, jo šī apdrošinātāja savdabīgā reputācija un darbības īpatnības profesionālajā apdrošināšanas vidē bija pazīstamas jau ilgāku laiku iepriekš. Ņemot vērā lietas apstākļus, PABA iesaka visiem pēc iespējas ātrāk pārslēgt citur visus brīvprātīgos līgumus, kas noslēgti ar AAS Balva, un tad varēsim šo apdrošinātāju pievienot nozares vēsturei.