Apdrošināšanas akciju sabiedrība Balta (AAS Balta) nu ir oficiāli nomainījusi savus īpašniekus. No lielākā Apvienotās Karalistes apdrošinātāja RSA Insurance Group  to ir nopircis  Polijas lielākais apdrošinātājs PZU, kurš salīdzinoši nesen ienāca arī Latvijas tirgū. Kāpēc tas ir noticis un ko mēs varam sagaidīt no Baltas un tās īpašniekiem turpmāk?

Izmantosim gadījumu un palūkosimies AAS Balta vēsturē. Pretēji populāram viedoklim, AAS Balta nav PSRS iekšējās apdrošināšanas monopola  Gosstrah Latvijas atzara juridisks turpinājums un nekādi nevar pretendēt uz Latvijas vecākā apdrošinātāja statusu. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Gosstrah Latvijas atzars 90-o gadu sākumā tika pārveidots par apdrošināšanas sabiedrību Latva, bet Latva vēlāk kļuva par AAS SEB Dzīvība, kas turpina darboties vēl šodien.  Atzīmēsim, ka padomju laikos apdrošināšana PSRS bija sadalīta divās monopolkompānijās – ārējā un iekšzemes apdrošināšanā.  Ārējā apdrošināšana saucās  Ingosstrah, kura cita starpā veica arī GRU* pakļautības uzdevumus, bet iekšējā apdrošināšana –  Gosstrah, kura  varēja vairāk koncentrēties uz savu pamatdarbību – līdzekļu pārdali.

AAS Balta tika dibināta  1992.gada 28.janvārī, tās dibinātāji bija dāņu apdrošinātāji, Latva un Rīgas Dome. Lai gan pirmās „neatkarīgās” apdrošināšanas sabiedrības gods pienākas AAS Dukāts, no kura vēlāk izveidojās ERGO, tomēr Balta bija pirmais modernais rietumnieciskais apdrošināšanas uzņēmums Latvijā ar rietumnieciskāku pieeju noteikumiem un segumam, kas atšķīrās no tajā laikā vēl valdošās Gosstrah pieejas. Atzīmēsim arī, ka Baltas pirmais vadītājs Viktors Gustsons vēlāk bija FKTK vadītājs, bet tagad sekmīgi vada Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas Filiāli.

1994.gadā apdrošinātājs Latva bija spiests sadalīties –  saskaņā ar likuma prasībām bija jānodala dzīvības un nedzīvības operācijas. Latvas tā laika ļoti sliktie apdrošināšanas rezultāti neļāva izveidot divas sabiedrības, un tāpēc nedzīvības portfelis tika nodots Baltai – kopā ar tiesībām izmantot Latvas darbiniekus, kuri šo nedzīvības portfeli apkalpoja. Tādejādi kopš 1994.gada Balta kļuva par Gosstrah un Latvas tradīciju un apdrošināšanas kultūras pārmantotāju, ko varam turpināt vērot vēl šodien. AAS Balta apdrošināšanas aģenti, neskatoties uz visām modernizācijas pūlēm, vēl šodien ir Latvijas lauku un pilsētu realitātes sastāvdaļa.

1996.gadā notiek būtiska īpašnieku maiņa AAS Balta – īpašnieku vidū parādās ASV Investīciju kompānija New Century Holding.

Rokāde starp AAS Latva un AAS Balta noslēdzās 1998.gadā, kad AAS Balta privatizācijas ceļā iegūst AAS Latva akciju kontrolpaketi,  tādējādi kļūstot par savas bijušās mātes kompānijas jauno mātes kompāniju.  Tādējādi AAS Balta tiešām kļūst par pilnīgu Gosstrah tradīciju un personāla mantinieci. Aptuveni ap šo laiku vietējā kapitāla kontrolētā AAS Balta veic enerģisku izaugsmi, pievieno sev Rīgas Apdrošināšanas Sabiedrību un apdrošināšanas sabiedrību Saules Laiks un 2000.gadā tiek kotēta Rīgas biržā.

2001.gadā AAS Balta kontrolpaketi iegādājas Dānijas uzņēmums Codan, kurš savukārt pieder britu Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. Vēlāk briti 2011.gadā Baltu dāņiem „atņēma” un nodeva to tiešā Royal & Sun Alliance Insurance Group plc kontrolē.

No ārpuses skatoties, savā ziņā it kā veiksmīgs apdrošinātāja attīstības stāsts – Balta ir sākusi piederēt vienai no lielākajām apdrošinātāju grupām Eiropā un Pasaulē.  Ienāca jauni un progresīvi apdrošināšanas veidi, metodes un noteikumi un daudzas citas inovācijas, kuras mēs šodien uztveram jau kā pierastas. Tomēr vienlaicīgi stāsts ir ne tik veiksmīgs, jo sākot ar 2001.gadu Baltas mātes kompāniju Lielbritānijā sāk mocīt dažādas problēmas un sākās tās veiksmes lēns noriets.

2001.gadā teroristu vadītā lidmašīna 11.septembrī trāpīja ne tikai Ņujorkas Dvīņu Torņiem bet arī  Baltas īpašniecei Royal Sun Alliance, kurai dvīņu torņi izmaksāja ap 250 miljonus USD. Kopā ar azbestozes gadījumiem tas sāpīgi atsaucās uz šī britu apdrošinātāja rezultātiem un darbību.  Šī trieciena sekas tiešām satricināja vareno Baltas īpašnieci Royal & Sun Alliance Insurance Group plc. Kad grupa bija atkopusies un 2008.gadā nomainījusi nosaukumu uz  RSA Insurance Group,  tās Īrijas nodaļu apšaubāmās izdarības un vēl dažas postošas vētras radīja tik lielus zaudējumus, ka atkal bija nepieciešams pārdot daļu īpašumu, lai konsolidētu finanses un ļautu turpināt uzņēmuma darbību. Tā rezultātā  2013.gada beigās uz pārdošanu nonāca ari Balta, ko gan tajā laikā toreizējie Baltas vadītāji publiskajā telpā mēģināja noliegt.

Svarīgi atzīmēt, ka pašai Baltai beidzamie gadi nav bijusi veiksmīgi. Kopš 2011.gada strādājot ar lieliem zaudējumiem, AAS Balta ir izmēģinājusi visādas kampaņas un rezultātu uzlabošanas aktivitātes, kā kaleidoskopā bieži ir mainījušās tās vadošās amatpersonas un britu nozīmētie vadītāji. Neveiksmīgi strādājošam uzņēmumam grūtībās nonācis īpašnieks nav laba pazīme, un tāpēc mēs uzskatām, ka īpašnieku maiņa AAS Balta  varētu nākt par labu.  No sekmīgi un enerģiski augošā un stabilu peļņu uzrādošā Polijas apdrošinātāja PZU ir daudz iespējamāk sagaidīt  konstruktīvu rīcību, nekā no problēmu māktā RSA Insurance Group.

Tāpēc PABA apsveic AAS Balta ar tās jaunajiem īpašniekiem un izsaka cerību uz dinamisku un sekmīgu Baltas un PZU attīstību šajā un arī nākamajos apdrošināšanas gados.

* GRU – Glavnoje Razvedovatelnoje Upravlenije (PSRS Armijas Izlūkdienests)