FKTK un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs nosaka apdrošināšanas līguma burtu izmēru

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2011 gada 31 martā sniedza  informatīva rakstura skaidrojumu, ka Eiropas Padomes 05.04.1993. Direktīvas par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos preambulas 19. punkts un 7. pants paredz, ka līgumi jāsagatavo vienkāršā, skaidri saprotamā valodā un patērētājiem būtu jādod iespēja faktiski izskatīt visus noteikumus un, ja […]